Vision

Vision

Kulturprinsen skal være et internationalt anerkendt center, som udvikler og forankrer metoder og projekter, der styrker kreativitet og kulturel identitet hos børn og unge.
Kulturprinsen vil opnå dette gennem netværk og samarbejde med
professionelle kulturformidlere, kunst- og kulturaktører samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Kulturprinsens værdier og forudsætninger er:
• Inddragelse af børn, unge og voksne i såvel proces som produkt.
• Formidling af projekter, processer og viden til udvalgte målgrupper.
• Forankring der hvor børn og unge færdes.

Kulturprinsen giver således

Formål

Kulturprinsen er et regionalt, nationalt og internationalt udviklingscenter for børne- og ungdomskultur.

Institutionens formål er at forestå udviklingen af kvalitative og innovative nye kulturtilbud til børn og unge.

Kulturprinsen skal generere, udvikle og formidle ny viden på det børnekulturelle område.

Kulturprinsen skal, med afsæt i Viborg Kommune og igennem nationalt og internationalt samarbejde, medvirke til at synliggøre og fremme børne- og ungdomskultur hos andre kulturelle institutioner og aktører.

Kulturprinsen skal opbygge netværk og samarbejdsrelationer med kulturelle, kunstneriske og pædagogiske institutioner samt forskningsinstitutioner.