Hvad er Kulturprinsen?

Kulturprinsens formål er at være et eksperimenterende udviklingscenter for kultur med børn og unge. Centret skal udvikle kulturtilbud, indsamle viden og arbejde med nye formidlingsformer i forhold til børn, unge og kultur.

Se Kulturprinsens vision og formål her

Se udsendelsen (30 min.) Bo’s lille kulturhjørne. Her fortæller centerleder Ulla Voss Gjesing om Kulturprinsens projekter og visioner:

 

Hvem ejer og finansierer Kulturprinsen?

Kulturprinsen er en selvejende institution med en bestyrelse på syv medlemmer. Centret modtager et årligt driftstilskud fra Viborg Kommune og staten. Desuden bliver Kulturprinsens projekter finansieret med midler fra fonde, puljer og andre tilskudsordninger.

Se Kulturprinsens bestyrelse her

 

Hvor finder jeg Kulturprinsen?

Kulturprinsen ligger på Viborgs nedlagte kaserne, der nu udgør et kreativt centrum i byen. I de renoverede kasernebygninger er indrettet kontorer, værksted og projektlokaler, der er rammen om Kulturprinsens daglige drift. Her sidder det faste personale, og her bliver afholdt møder, workshops og eksperimentarier.

Find Kulturprinsens medarbejdere her

og her kan du læse om vores igangværende projekter.