Hvad er Kulturprinsen?

Kulturprinsen  er et udviklingscenter for børne- og ungekultur, som skaber projekter, opbygger tværgående partnerskaber, netværk og fællesskaber i Danmark og udlandet.
Med udgangspunkt i FN’s børnekonvention og de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, arbejder Kulturprinsen for at sikre alle børns ret til at møde kunst og kultur i deres hverdag.

Kulturprinsen vil gennem kunst og kultur styrke mod, fantasi, livsduelighed, bæredygtig dannelse, handle-lyst og kulturel identitet hos børn og unge – for at inspirere og ruste børn og unge til at navigere i forhold til det 21 århundredes udfordringer og muligheder.

Kulturprinsen er lokalt forankret i Viborg og fungerer som et nationalt udviklingscenter med globalt udsyn – som det eneste af sin slags i Danmark.


Hvem er Kulturprinsens samarbejdspartnere?

Kulturprinsens primære samarbejdspartnere er dagtilbud og skoler, professionelle kulturformidlere, kunstnere, kunst- og kulturaktører samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner.


Hvordan arbejder Kulturprinsen?

FORVANDLING
Kulturprinsen arbejder med nysgerrighed, fordybelse og refleksion som veje til vanebrud og forvandling.
Kulturprinsen arbejder med æstetiske læreprocesser og inddrager børn, unge og voksne i såvel proces som produkt.

FORMIDLING
Kulturprinsen opbygger netværk og fællesskaber mellem institutioner, forvaltninger, politikere, foreninger og erhvervsliv for at sikre den handlekraft,
der opnås gennem engagement og samskabelse. Kulturprinsen formidler projekter, processer, metoder, modeller og viden til udvalgte målgrupper.

FORANKRING
Kulturprinsen skaber tværprofessionelle samarbejder mellem kunstnere og kulturformidlere samt lærere og pædagoger.
Kulturprinsen forankrer hos børn, unge og voksne en handlelyst, der udvikles gennem kunst, kultur, leg og eksperimenter.

Se Kulturprinsens vision og formål her


Hvad kan Kulturprinsen gøre for dig?

• Sparringspartner til mere kreativitet i dagligdagen med børn og unge i din skole eller institution

• Sparringspartner indenfor kunst, kultur og bæredygtighed i børne- og ungdomsprojekter

• Projekt- og idéudvikling

• Kunstnerbank: formidling af kontakt til kunstnere og kulturformidlere

• Generering, udvikling og formidling af ny viden på det børnekulturelle område

• Forskningspublikationer og faglig inspiration kan ses og hentes gratis

• Opbygning af netværk og samarbejdsrelationer med bæredygtigt afsæt indenfor kulturelle, kunstneriske  og pædagogiske institutioner samt forskningsinstitutioner

• Talerør for børne- og ungekultur


Hvem ejer og finansierer Kulturprinsen?

Kulturprinsen er en selvejende institution med en bestyrelse på syv medlemmer. Centret modtager et årligt driftstilskud fra Viborg Kommune og staten. Desuden bliver Kulturprinsens projekter finansieret med midler fra fonde, puljer og andre tilskudsordninger.

Se Kulturprinsens bestyrelse her


Hvor finder jeg Kulturprinsen?

Kulturprinsen ligger på Viborgs nedlagte kaserne, der nu udgør et kreativt centrum i byen. I de renoverede kasernebygninger er indrettet kontorer, værksted og projektlokaler, der danner rammen om Kulturprinsens daglige drift. Her sidder det faste personale, og her bliver afholdt møder, workshops og eksperimentarier.

Find Kulturprinsens medarbejdere her

og her kan du læse om vores igangværende projekter.

Kulturprinsen arbejder med nysgerrighed, fordybelse

Se udsendelsen (30 min.) Bo’s lille kulturhjørne. Her fortæller centerleder Ulla Voss Gjesing om Kulturprinsens projekter og visioner: