Sange til VerdenSange til Verden

Sange til Verden

Sange til Verden inviterer dig og din kommune til at fortsætte og videreudvikle de inspirerende samarbejder, som er opnået i forbindelse med ’Ønskelandet’ til Børneåbningen af Århus 2017.

 

Unge skriver Sange til Verden

Det fælles omdrejningspunkt i projektet bliver en række nykomponerede ’Sange til Verden’, skrevet af unge i Region Midt med afsæt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Sangene bliver skrevet og musikken komponeret i efteråret 18. Forår 19 ligger undervisningsmaterialer klar med lydfiler samt node- og teksthæfte. Materialet er skræddersyet til at blive brugt lokalt i dagtilbud, skoler, musik- og kulturskoler mv.

 

Børnene fantaserer over Sange til Verden

Det er op til hver enkelt kommune at beslutte, på hvilken måde det fælles materiale skal i spil: udover at synge og spille de nye sange, er der lagt op til, at alle børn skal inspireres til at fantasere videre ud fra materialet med dans, teater, billedkunst, visuals, fortællinger og måske skriver de selv flere nye sange? Kommunerne kan benytte sangene og børnenes materialer til at understøtte allerede planlagte arrangementer og koncerter i uge 23 og 24 – eller det kan blive afsættet for at skabe nye lokale events med udgangspunkt i Sange til Verden. For at få flest mulige kreative processer i gang med børnene, ansøges Region Midt d. 1.10 om en ’Sange til Verden Pulje’ – ala huskunstnerordningen, som alle kommuner (hvis midlerne bevilges) vil kunne søge tilskud fra.

 

Undervisningsmateriale til dagtilbud og skole

I tilknytning til ’Sange til Verden’ udvikler Kulturprinsen undervisningsmateriale, tilbyder lokal sparring og inviterer til workshops med afsæt i de 17 verdensmål, æstetiske læreprocesser mm. Kurser og materialer vil inspirere alle til at kaste sig ud i skabende workshops med børn og skabe møder mellem lokale kulturaktører. Inspirationen skal engagere børn og voksne samt give plads til, at børnenes egne udtryk og ideer kommer i spil. Materialet ligger klar senest d. 1. marts 2019.

 

Europæiske Kulturregions festivaluger 2019

I uge 23/24 kulminerer forløbet med en række arrangementer i kommunerne. Det er helt op til den enkelte kommune at beslutte formen på dette, dog skal det være en offentlig tilgængelig event.

Aarhus Jazz Orchestra har mulighed for at tilbyde 4 kommuner ’den store pakke’, hvor hele bigbandet kommer og spiller Sange til verden. Der er også være mulighed for at lokale big bands og musikskole bands og ensembler indgår i Sange til Verden lokalt.

 

HVEM KAN VÆRE MED Alle, der arbejder med børn: pædagoger, lærere, kunstnere samt

biblioteker, musik- og kulturskoler, museer, foreninger, kor, kulturformidlere, skole-, dagtilbuds- og kulturkonsulenter m.fl.

 

HVAD SKAL VI Samarbejde på kryds og tværs om at skabe lokale arrangementer, events og koncerter i alle kommuner i Region Midtjylland, hvor vi med det fælles materiale: Sange til Verden genopdager guldet i lokalområdet

 

HVORDAN Gennem projektets kick-off, kursusdage og kommunesparring sætter vi børnenes kreativitet og fantasi i spil indenfor rammen af FN’s 17 verdensmål

 

HVORNÅR Projektet starter med kick-off d. 19.9, kursusdage 5 steder i regionen november og marts. Sange til Verden kulminerer i kommunerne ved den Europæiske Kulturregions kulturfestival Rediscover i uge 23 og 24 2019.

 

HVORFOR Sange til Verden understøtter et ønske om fortsat at udvikle børnekulturlivet indenfor og på tværs af kommunegrænser i Europæisk Kulturregion, skabt af 19 kommuner i samarbejde med Region Midtjylland

 

Projektejer: Kulturprinsen. Projektet Sange til Verden er skabt i samarbejde Aarhus JazzOrchestra

med økonomisk støtte fra Fonden Aarhus 2017.

Info om projektet

Projektejer

Kulturprinsen

Kontakt

Stine Bernth Johansen

E-mail: stbj@kulturprinsen.dk

Direkte tlf.: +45 60218815

Hjemmeside

Læs mere om Sange til Verden her:

http://bumkultur.dk/sange-til-verden/

Projektperiode

2018-19

Samarbejdspartnere

Aarhus JazzOrchestra

BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland

Projektet er støttet af

Fonden Aarhus 2017