Musik Malle – Musik Med AlleMusik Malle – Musik Med Alle

Musik Malle – Musik Med Alle

Formålet med Musik Malle

Musik Malle er et udviklingsprojekt med fokus på musikaktiviteter i daginstitutioner. Gennem fælles opkvalificering af personalet støttes alle voksne i at kunne bidrage med daglige musikaktiviteter. Projektet finder sted i Børnehuset Videbechs-Minde og specialinstitutionen Nørrehus.

Musik Malle skal styrke, udfordre og give mulighed for nye relationer og varige forandringer i hverdagen mellem såvel børn som voksne i det tværfaglige møde mellem den almindelige daginstitution, specialinstitutionen og musikpædagogen.

Der samarbejdes med en musikpædagog fra Kulturskolen i Viborg.

 

Målgruppe

Alle pædagoger i de to daginstitutioner opkvalificeres med nye kompetencer i et fælles udviklingsarbejde, der med udgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte pædagog skal bringe sang, musik og bevægelse ind i dagligdagen såvel indendørs som ude på legepladserne.

Alle – uanset forudsætninger – kommer til at arbejde med udviklingsaktiviteterne på en måde, så musik, kreativitet, leg og bevægelse frem over bliver en uomgængelig og samlende faktor i børnenes møde med hinanden på tværs af de to institutioner.

I mødet med musikken er alle lige, og mangfoldigheden i børnenes forskelligheder vil opleves som en styrkelse af modet til at udfordres og dermed bliver børnene fremadrettet bedre til at kunne mestre livet.

Info om projektet

Projektejer

Børnehuset Videbechs-Minde

Kontakt

Ulla Voss Gjesing

Litten Høyer-Nielsen

Hjemmeside

Børnehaven Videbechs-Minde

Projektperiode

2015-16

Samarbejdspartnere

Institutionen Nørrehus

Musikskolen i Viborg

Inspirationsmateriale

Læs rapporten fra projektet Musik Malle her

Projektet er støttet af