LegeKunstLegeKunst

LegeKunst

LegeKunst skaber faglige fyrtårne over hele landet, hvor det gode børneliv udvikles gennem børnenes medskabende arbejde med kunst og kultur.

LegeKunst er et landsdækkende løft til 0-6 års-området. Vi skaber møder mellem dagplejere, pædagoger, institutionsledere, forskere, studerende, kunstnere og kulturformidlere. Gennem nye tættere tværfaglige fællesskaber bliver vi klogere på, hvordan vi på tværs af professioner skaber det gode børneliv gennem børns møde med kunstnere og kulturformidlere i dagtilbud.

LegeKunst spørger: Hvordan kan kunst og kultur skabe kvalitet og fremme leg, dannelse og nye fællesskaber? Hvordan kan leg fremme dannelse? Og hvordan ser vi tegn på dannelse? Projektet øger bevidstheden om at skabe kvalitet i børns møde med kunst og kultur og de voksnes rolle i dette møde.

LegeKunst giver et kvalificeret kompetenceløft til børnenes hverdagsvoksne gennem børnenes vedholdende møder med kunst og kultur i dagligdagen. Med aktionslæring som fælles metode og gennem praksisbaseret forskning er der fokus på, hvordan vi med udgangspunkt i kunst og kultur-aktiviteter og oplevelser kan fremme og skabe mest mulig kvalitet i børns leg og dannelse.

 

LEGEKUNST ER:

En landsdækkende 4-årig indsats, fokuseret på børnenes medskaben og møde med kunst og kultur i hverdagen i dagtilbud.

Kompetenceudvikling af pædagoger, kunstnere og kulturformidlere gennem forpligtende, tværgående partnerskaber.

Fokus på leg, dannelse, og nye fællesskaber med konkret inspiration til arbejdet med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan.

Samarbejde, netværk og videndeling med 20-24 kommuner, forankret i LegeKunst-centre på pædagoguddannelser i alle regioner med syv forskningsprojekter koordineret af DPU.

 

Info om projektet

Projektejer

Kulturprinsen

Kontakt

Tanja Louring, projektleder

Direkte tlf.: +45 26891415

E-mail: tjl@kulturprinsen.dk

Projektperiode

2019 – 2023

Projektet er støttet af

Der ansøges om støtte i form af fondsmidler til projektet.