LegeKunstLegeKunst

LegeKunst

Kulturprinsen er i fuld gang med udviklingen af projektet LegeKunst, som har til formål at give et løft til 0-6 års-området.

LEGEKUNST ER:

Ønsket om en landsdækkende 4-årig indsats (2019-2023), fokuseret på børnenes medskabelse og møde med kunst og kultur i hverdagen i dagtilbud.

Kompetenceudvikling af pædagoger, kunstnere og kulturformidlere gennem forpligtende, tværgående partnerskaber.

Fokus på leg, dannelse, og nye fællesskaber med konkret inspiration til arbejdet med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan.

Samarbejde, netværk og videndeling med 18 kommuner, forankret på pædagoguddannelser i alle regioner med syv forskningsprojekter koordineret af DPU.

Gennem tættere fællesskaber, samarbejder og forskning ønsker vi at blive klogere på, hvad der sker i små børns møde med kunst og kultur.

Vi spørger bl.a.: hvordan kan kunst og kultur skabe kvalitet i leg, dannelse og nye fællesskaber?
Hvordan fremmer leg f.eks. dannelse, og hvordan ser vi tegn på dannelse?

 

Projektet øger bevidstheden om kvalitet i de yngste børns møde med kunst og kultur og de voksnes rolle i dette møde.

LegeKunst giver et kompetenceløft til børnenes hverdagsvoksne gennem forskning og vedholdende møder i hverdagen med kunst og kultur. Gennem praksisbaseret forskning og aktionslæring vil vi have fokus på, hvordan vi gennem kunst og kultur kan skabe kvalitet i børns leg og dannelse.

LegeKunst vil skabe faglige fyrtårne med solid viden om leg, dannelse og fællesskaber gennem praksis og videndeling.

Der søges om fondsmidler til gennemførelse af projekt LegeKunst.

 

 

Info om projektet

Projektejer

Kulturprinsen

Kontakt

Tanja Louring, projektleder

Direkte tlf.: +45 26891415

E-mail: tjl@kulturprinsen.dk

Projektperiode

2019 – 2023

Projektet er støttet af

Der ansøges om støtte i form af fondsmidler til projektet.