Art EQUAL – Nyt Erasmus+/Strategisk partnerskabsprojektArt EQUAL – Nyt Erasmus+/Strategisk partnerskabsprojekt

Art EQUAL – Nyt Erasmus+/Strategisk partnerskabsprojekt

       

 

Hvordan kan kunst og kultur i de yngste børns hverdag bane vejen for et fordomsfrit og inkluderende læringsmiljø? Det skal et nyt projekt på tværs af Norden undersøge over de næste to år (2018-19).

 

Kulturprinsen har modtaget støtte til et to-årigt strategisk partnerskabsprojekt under EU’s Erasmus+-program med seks partnere fra Sverige, Norge, Island, Letland og Danmark. Projektet bygger videre på resultaterne fra projektet, Europæiske Kulturbørn, med fokus på sammenspillet mellem kunst- og kulturfaget og det børnepædagogiske felt. Som noget nyt vil Art EQUAL-projektet stille skarpt på, hvordan æstetiske læreprocesser kan være med til at fremme inklusion af børn i særligt udsatte positioner. At betragte kunst og kultur som et led i inklusionsarbejde er specielt relevant i dag, fordi der er et stort behov for at skabe fordomsfrie læringsmiljøer, hvor børn med vidt forskellige baggrunde kan mødes, blive en del af et fællesskab og udfolde egne kompetencer.

 

Målet med projektet er at udvikle værktøjer, der kan anvendes frit i læringssammenhænge og udbredes til andre på lokalt, nationalt og internationalt plan. Projektets outputs består blandt andet af en online læringsplatform med professionelle metoder og værktøjer til kunstudøvere, pædagoger og lærere, en publikation med gode eksempler fra praksis og et curriculum til et efteruddannelseskursus. Herudover vil projektets partnere udvikle rammerne for en implementeringsstrategi, der skal fremme dialog og samarbejde mellem lokale aktører fra kommune, institutioner, skoler og det kulturfaglige felt.

 

Som et led i produktudviklingen vil der foregå en lang række aktiviteter såsom kortlægning af eksisterende metoder på nordisk plan, praktiske workshops og læringsforløb, udvekslingsbesøg, seminarer og en afsluttende international konference.

 

Projektet bygger videre på Kulturprinsens erfaringer fra projektet Europæiske Kulturbørn, der blev afsluttet i efteråret 2017 og var støttet af Aarhus 2017 og Region Midt.

Info om projektet

Projektejer

Kulturprinsen

Kontakt

Mere information om Art EQUAL fås ved henvendelse til:

Maria Bach Boserup

Projektleder

E: bos@kulturprinsen.dk

T: 27 60 14 15.

Projektperiode

Okt. 2017 – okt. 2019

Samarbejdspartnere

Örnsköldsvik Kulturskole i Sverige

Bergen Kulturskole i Norge

Myndlistaskolinn i Reykjavik

TRIS KRASAS i Letland

Elderberry AB i Sverige

Kulturprinsen i Danmark.

Projektet er støttet af

EU’s Erasmus+ program for strategiske partnerskaber.