Art EQUALArt EQUAL

Art EQUAL

Art EQUAL danner på bred europæisk baggrund grundlaget for Kulturprinsens første EU-ansøgning til Erasmus+ programmet. Udgangspunktet er at udvikle et efteruddannelsesforløb i aktionslæring med inddragelse af en bred palette af partnerlande for at skabe et bredt europæiske erfaringsgrundlag bag efteruddannelsen. Alle 6 partnerlande skal således arbejde i praksis med pædagoger, lærere, kunstnere og kulturformidlere tilknyttet 0-8 årige børns institutionelle hverdag. Men med det ekstra benspænd, at der skal fokuseres på børn med særlige behov.

Efteruddannelsesforløbet i aktionslæring vil således være målrettet de professioner, der arbejder praktisk med børn og deres hverdag i dagtilbud og indskoling.

Info om projektet

Projektejer

Kulturprinsen

Kontakt

Maria Bach Boserup

Projektleder

Projektperiode

1.10.2016 – 1.10.2018.

Samarbejdspartnere

Portugal, Tyrkiet, Sverige, Island, Letland og Danmark.

Projektet er støttet af

Der er søgt Erasmus+ om finansiering under program for strategiske partnerskaber.